Ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku txartela arautzen duen udal araudia

   
 

Ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku txartela arautzen duen ordenantza.

  /documents/2686799/2687450/Udal+ordenantza+2018-09-24.pdf/59429976-a4c4-b9a4-8225-9395cda48cf4
 
 
   
 
 

Etxez etxeko laguntzako araudia

Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren araudia

/documents/2686799/2687438/Araudia+E.e.laguntza+publikatuta.pdf/277e9505-ddf2-e7ac-0135-46883c168924