Diru sarrerak bermatzeko laguntza

Diru sarrerak bermatzeko laguntza

Helburua:

Oinarrizko behar pertsonal eta familiarrei aurre egiteko prestazio ekonomikoa da, baliabide nahikoak ez dituztenentzat, lan munduan irtenbide bat bilatzen laguntzeko.

Oinarrizko beharrak estaltzeko baliabide ekonomikorik ez duten edo baliabide ekonomiko nahikoa ez duten eta baldintza jakin batzuk betetzen dituzten pertsonentzat da. Lanik ez duten pertsonak, baliabide gutxi dituzten langileak, pentsiodunak, bestelako pentsio batzuen onuradunak, bizileku baimenik e z duten atzerritarrak eta abar izan daitezke.

Zenbait kasutan DBEren barruan Etxebizitzarako Prestazio Osagarria barne hartu ahal izango da. Ohiko etxebizitzaren alokairu gastuak estaltzera bideratuta dago.

Izapidea zeinek:

Lanbide

Erabakia zein Organok hartu:

Lanbide

Eskaera eta informazioa:

http://www.lanbide.euskadi.eus/dbe/-/informazioa/zer-da-rgi/