Seme-alaben jaiotza edo adopzioagatik diru laguntza

Seme-alaben jaiotza edo adopzioagatik diru laguntza

Jaiotzagatik dirulaguntzak: 

http://www.euskadi.eus/web01-a2famil/eu/contenidos/ayuda_subvencion/ayudas_hijos_2014/eu_0001/eu_002.html

Lana eta familia bateragarria egiteko laguntzak, seme alaba adingabeak zaintzeko. Lanaldi-murrizketa eta/edo lan-eszedentzia.

http://www.euskadi.eus/web01-a2famil/eu/contenidos/ayuda_subvencion/conciliacion_menores_2014/eu_concilia/conciliacion_hijos_menores.html